Trwa rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Desznicy (gmina Nowy Żmigród).
Poprawa warunków lokalowych druhów OSP z Desznicy jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 101 204,58 zł. Koszt rozbudowy remizy o część kulturalną i roboty wykończeniowe wewnątrz budynku to sumie 279 749,50 zł.

Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Desznicy

Przy okazji rozbudowy, odnowiono starą część remizy przy wsparciu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i realizacji projektu pn. „Wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”.

Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Desznicy

Jednostka OSP z Desznicy otrzymała 9900 złotych i przeznaczyła na wykonanie instalacji elektrycznej, zakup regałów i szaf. Natomiast pomieszczenia druhowie sami, z własnej inicjatywy, pomalowali za darmo.