Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na dyżur telefoniczny, którego tematem będzie: "Ulgi w spłacie należności ZUS, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności".
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zalegasz z płatnościami wobec ZUS, to możesz ubiegać się o ulgę w spłacie należności z tytułu składek lub nawet o umorzenie tych należności. Podczas dyżuru telefonicznego ekspert ZUS udzieli szczegółowych wyjaśnień w następujących sprawach:
- jakie należności można objąć ulgą lub umorzyć,
- jakie są rodzaje ulg,
- ulgi w spłacie zaległości w ZUS, ze szczególnym uwzględnieniem ulg w okresie pandemii,
- kiedy można umorzyć zaległości,
- kiedy i jak można złożyć wniosek o ulgę: raty i odrodzenie terminu płatności składek.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 11 marca w godz. 10:00 - 12:00, pod numerem telefonu 13 44 629 17, podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.

Oddział ZUS w Rzeszowie zaprasza na dyżur „Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - MAMA 4+”.
Od 1 marca 2019 roku możesz ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:
- jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie
- co zrobić, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające
- jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające
- w jaki sposób możesz potwierdzić okoliczności brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku
- jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
- na jakich zasadach wypłacamy rodzicielskie świadczenie uzupełniające
- o czym musisz nas powiadomić, jeśli przyznano ci rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 11 marca w godz. 10:00 - 11:30, pod numerem telefonu 17 858 61 85, podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Rzeszowie.