Stan wód w trzech rzekach płynących przez Jasło obniża się systematycznie. To efekt zaniku opadów.
Dzisiaj w nocy od godziny w pół do czwartej nad ranem burmistrz miasta Jasła ogłosił stan pogotowania przeciwpowodziowego. Spowodowane to było przekroczeniem stanów ostrzegawczych na wodowskazach rzek - Jasiołce i Wisłoce od 66 do 80 centymetrów.

W związku z tą sytuacją w Urzędzie Miasta w Jaśle prowadzony jest całodobowy dyżur Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a Straż Miejska oraz ochotnicze straże pożarne z terenu Jasła, czyli OSP Hankówka, OSP Niegłowice i OSP Żółków pozostają w gotowości.

Stan rzek przepływających przez miasto jest stale monitorowany przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, a z najnowszych odczytów wynika, że stan wód obniża się.