Rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Nową szefową lecznicy została Beata Trzop, która zastąpi na stanowisku dyrektora Michała Burbelkę, który 31 grudnia 2020 roku złożył rezygnację.
W miniony piątek, 19 marca, komisja konkursowa wyłoniła kandydata na dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W tajnym głosowaniu największą ilość głosów otrzymała Beata Trzop.

Kandydatów oceniała komisja powołana przez Radę Powiatu Jasielskiego w składzie: Adam Pawluś (przewodniczący), Grzegorz Pers, Agnieszka Maciejowska-Rzemińska i Andrzej Konopka.

Na ogłoszony 23 lutego br. konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wpłynęło sześć ofert. Po formalnej ocenie wniosków do dalszego etapu przeszły cztery kandydatury. W piątek, 19 marca, komisja przeprowadziła przesłuchania osób ubiegających się o stanowisko dyrektora i w tajnym głosowaniu rozstrzygnęła konkurs, wybierając najlepszego kandydata.

- „Mimo iż wszyscy pretendenci do objęcia stanowiska dyrektora jasielskiego szpitala reprezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny i duże doświadczenie zawodowe, najlepszą kandydatką okazała się Beata Trzop, która otrzymała największą liczbę głosów” - czytamy w oficjalnej informacji Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Beata Trzop posiada wykształcenie medyczne oraz prawniczo-administracyjne. W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle pracuje od 1989 r. Po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego w Rzeszowie na Wydziale Pielęgniarstwa, rozpoczęła pracę w jasielskim szpitalu na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Następnie, po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, wykonywała pracę na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych i umów. Od 1999 r. pełni funkcje kierownicze – najpierw zastępcy kierownika Działu Organizacji i Nadzoru, później kierownika Działu Kadr i Szkoleń, kierownika Działu Organizacji i Nadzoru, a następnie zastępcy dyrektora ds. administracyjno – ekonomicznych. Obecnie pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. strategii i rozwoju.

- „To osoba ambitna i merytoryczna, która doskonale zna realia funkcjonowania jasielskiego szpitala” - podkreśla Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Dotychczasowy dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka złożył rezygnację na ręce starosty jasielskiego Adama Pawlusia 31 grudnia 2020 r. Kierował lecznicą od 8 lat. Konkurs na dyrektora wygrał w styczniu 2013 roku. Sześć lat później wygrał kolejny konkurs. Obecna kadencja dyrektora miała trwać do kwietnia 2025 r.