Były wikariusz z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle, do niedawna wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, ks. dr Marek Story rozpoczął pracę w Kongregacji Nauki Wiary Kurii Rzymskiej.
Jak informuje ks. Tomasz Nowak, rzecznik prasowy kurii diecezjalnej w Rzeszowie, Kongregacja Nauki Wiary, znana od założenia jako Święta Inkwizycja, a później jako Święte Oficjum, to jedna z dziewięciu Kongregacji Kurii Rzymskiej. Kongregacja obejmuje cztery sekcje: doktrynalną (zajmuje się sprawami związanymi z krzewieniem i ochroną doktryny wiary i moralności), dyscyplinarną (zajmuje się przestępstwami popełnionymi przeciwko wierze, a także poważniejszymi przestępstwami przeciwko moralności i przy sprawowaniu sakramentów), ds. małżeństwa (zajmuje się m.in. motywami rozwiązania małżeństwa na mocy przywileju wiary oraz innymi aspektami węzła małżeńskiego związanymi z ważnością sakramentu). Sekcja Czwarta (dawniej Papieska Komisja „Ecclesia Dei”) utrzymuje relacje ze wszystkimi instytutami związanymi z celebrowaniem nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Przy Kongregacji Nauki Wiary działa również Papieska Komisja Biblijna i Międzynarodowa Komisja Teologiczna. W 2014 r. w ramach Kongregacji papież Franciszek ustanowił Kolegium ds. odwołań w celu rozpatrywania najcięższych przestępstw takich jak: naruszenia seksualne wobec nieletnich czy przestępstwa związane z sakramentem pokuty.

Głównym przełożonym ks. Marka Storego jest kardynał Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, od 2017 r. prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Przed nim Kongregacją kierował kardynał Gerhard Ludwig Müller, kardynał William Joseph Levada, a w latach 1981-2005 kardynał Joseph Ratzinger. Obecny zarząd Kongregacji, oprócz prefekta, tworzą: abp Giacomo Morandi, sekretarz; abp Joseph Augustine Di Noia OP, sekretarz pomocniczy; abp Charles Jude Scicluna, sekretarz pomocniczy; ks. Matteo Visioli, podsekretarz; o. Robert Joseph Geisinger SJ, promotor sprawiedliwości.

Siedziba Kongregacji Nauki Wiary mieści się w historycznym Palazzo del Sant’Uffizio w sąsiedztwie wejścia „Petriano” do Państwa Watykańskiego. Budynek znajduje się poza granicami Watykanu – jest to eksterytorialny obszar Stolicy Apostolskiej we Włoszech. Pałac został zbudowany w 1514 r. dla kardynała Lorenzo Pucciego. W 1566 r. papież Pius V kupił pałac i przeznaczył na siedzibę inkwizycji.

Ksiądz Marek Story urodził się w 1980 r. w Rzeszowie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 r. Przez dwa lata był wikariuszem w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle. W 2013 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego im. Piusa X w Wenecji, następnie odbył specjalizację jurysprudencji na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po powrocie do Polski był wicekanclerzem Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, sekretarzem biskupa seniora Kazimierza Górnego i adiunktem w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W 2021 r. uzyskał doktorat z historii w Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 16 marca 2021 r. rozpoczął pracę w Kongregacji Nauki Wiary w Rzymie.