Miasto Jasło przekaże 100 tysięcy złotych Województwu Podkarpackiemu na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego pomocnego przy budowie nowej linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło.
Linia ta miałaby przyczynić się do rozwoju komunikacyjnego południowo-zachodniej części naszego województwa. Według wstępnych założeń połączenie to będzie linią jednotorową, zelektryfikowaną, przystosowaną do kursów pasażerskich. Inwestycja została wstępnie oszacowana przez województwo na 1,5 miliarda złotych.

Wcześniej budowę linii wsparły gminy: Miejsce Piastowe (50 tys. zł), Skołyszyn (40 tys. zł), Brzyska (20 tys. zł), Tarnowiec (30 tys. zł), Jedlicze (20 tys. zł) i Dębowiec (30 tys. zł).

Budowa linii kolejowej Dębica - Jasło była planowana już ponad 100 lat temu. Obecnie Starostwo Powiatowe w Jaśle zabiega o powstanie tej drogi żelaznej. Inwestycja ma szanse zostać zrealizowana przez samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Kolej Plus. Linii Dębica - Jasło nadano oficjalnie numer 166 i wpisano do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Projekt budowy linii kolejowej z Jasła do Dębicy znalazł się w drugim etapie programu Kolej Plus. Teraz samorządy mają 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego.

Powiat Jasielski zlecił już opracowanie koncepcji przebiegu linii kolejowej na odcinku 40 km, gdzie zlokalizowanych będzie 5 przepraw mostowych. Prędkość dla pociągów pośpiesznych osiągnie 160 km/h, a dla towarowych 120 km/h, z wyjątkiem odcinka końcowego w Mieście Jaśle (40 km/h).
Linia połączy Jasło, Kołaczyce, Brzyska, Błażkową, Brzostek, Pilzno i Dębicę oraz skróci przejazd z Jasła do Rzeszowa z 80 do 40 minut. Nowa linia umożliwi przejazd z Dębicy przez Pustków – Chmielów – Sandomierz – Stalową Wolę – Skarżysko. Może również stanowić alternatywę dla transportu na południe Europy przez Stróże – Nowy Sącz – Muszynę – Słowację.

Program Kolej Plus będzie realizowany do 2028 roku. Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i około 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.