110 uczniów z czterech jasielskich szkół podstawowych uczestniczyło w realizowanym przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Miastem Jasłem edukacyjnym projekcie „Młodzież i przedsiębiorczość”.
W tym roku odbywa się już trzecia edycja tego projektu, który realizowany był w czterech miejskich szkołach: Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 4, Zespole Szkół Miejskich nr 1 oraz Zespole Szkół Miejskich nr 3 przy wsparciu 15 nauczycieli przedmiotów związanych z przedsiębiorczością. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz pobudzenie rozwoju idei przedsiębiorczości. Projekt daje także młodzieży możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności, samodzielnego zaprezentowania swoich pomysłów i skonsultowania ich z profesjonalistami. W jego ramach uczniowie zyskują możliwość samodzielnego określenia własnych potrzeb w zakresie przedsiębiorczości i związanych z nimi pytań i problemów.

Tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jest jednym z najważniejszych zadań jakie realizuje samorząd miejski, ponieważ to właśnie kondycja lokalnej gospodarki posiada kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta. - Staramy się budować i wspierać lokalną przedsiębiorczość oraz promować postawy przedsiębiorcze wśród dzieci i młodzieży. W takie działania świetnie wpisuje się realizowany przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim projekt „Młodzież i przedsiębiorczość”. Stąd też corocznie staramy się aktywnie go wspierać i brać w nim czynny udział - podsumowuje burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

W ramach projektu przeprowadzone były m.in.: warsztaty ekonomii, prawa w biznesie, przedsiębiorczości i public relations dla uczniów; wizyty studyjne w jasielskich przedsiębiorstwach; warsztaty w Narodowym Banku Polskim - Oddziale Okręgowym w Rzeszowie; konkurs dla uczniów „Mój pomysł na lokalny biznes”, czy też warsztaty przygotowujące debaty oxfordzkie oraz ich nagranie on-line w formie materiału edukacyjnego. Istotnym elementem projektu jest także przedstawienie wypracowanych przez młodzież pomysłów biznesowych szerokiemu gronu przedsiębiorców i mieszkańców Miasta Jasła oraz Powiatu Jasielskiego w formie broszury, a także przedstawienie lokalnej społeczności debat oxfordzkich w formie profesjonalnych nagrań w Internecie, także dla celów edukacyjnych w przyszłości.

- Uczniowie bardzo entuzjastycznie podeszli do realizacji projektu, udział w zajęciach warsztatowych umożliwił im rozwój twórczego myślenia. Mieli też niezwykłą okazję poznać zasady funkcjonowanie lokalnych firm, co w znacznym stopniu ułatwi planowanie zawodowej przyszłości - podkreśla koordynatorka projektu w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle Magdalena Janiga-Żdan.

Sami uczestnicy natomiast mile wspominają czas zajęć biznesowych i cenią sobie pozyskane w ich trakcie wiadomości. - Mój tata od wielu lat prowadzi własną firmę, więc temat przedsiębiorczości chciałam w sobie rozwinąć, ponieważ od zawsze marzę o własnym biznesie. Odnośnie lekcji wyniesionej na przyszłość, to z pewnością odpowiedzialność, poszanowanie pieniądza oraz osób prowadzących swój biznes - powiedziała Aleksandra Rak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle.

- Zdecydowałem się na udział w projekcie głównie ze względu na to, że nie miałem zbyt dużej wiedzy o przedsiębiorczości, a taka jest bardzo przydatna. Interesuje mnie to, i bardzo mi się podobało, a przez to mam nadzieję, że jeszcze będę mógł wziąć udział w takich projektach. Myślę że ta wiedza mi się przyda, bo jeszcze nie wiem czy nie założę w przyszłości własnej firmy - zaznaczył Jan Madej z ZSM 3 w Jaśle.

Ze względu na pandemię koronawirusa nie odbyły się w tym roku wyjazdy do Warszawy oraz nie odbędzie się zaplanowana na zakończenie projektu gala podsumowująca z udziałem uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców i samorządowców, na której corocznie uczniowie przedstawiają przygotowane debaty oxfordzkie, a organizatorzy rozstrzygają konkurs i podsumowują działania. Od początku pandemii działania projektowe zostały przeniesione do wirtualnej rzeczywistości, w której wszyscy znakomicie się odnaleźli.