Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poparła starania Powiatu Jasielskiego i wystąpiła z wnioskiem do ministra finansów o prawie 13 milionów złotych na rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
W pierwszym etapie rozbudowy jasielskiej lecznicy ma powstać oddział psychiatryczny z poradniami. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart pozytywnie zaopiniowała wniosek starosty jasielskiego Adama Pawlusia dotyczący dofinansowania w latach 2021-2023, z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 12 709 820 złotych i wystąpiła do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego. W uzasadnieniu wskazała, że „(…) jego realizacja przyczyni się do poprawy dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie podkarpackim”.

Inwestycja ta została rozpoczęta w 2020 r. i została zaplanowana do kontynuacji w latach 2021-2023. W 2020 r. wydatkowano 238 114 zł na dokumentację projektową w całości z budżetu Powiatu jasielskiego. Pozostała kwota do poniesienia według kosztorysów to kwota 19 553 571 zł w latach 2021-2023.

Obecnie Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego w Jaśle znajduje się w starym budynku przy ul. Za Bursą. Nowy oddział ma być zlokalizowany w trzykondygnacyjnym pawilownie, w którym znajdować się będzie izba przyjęć, poradnia zdrowia psychicznego, poradnia leczenia uzależnień i oddział dzienny psychiatryczny. Na jednym z pięter będzie znajdował się oddział psychiatryczny. W sumie trzykondygnacyjny budynek ma liczyć niespełna 2,5 tysiąca metrów kwadratowych.