Ministerstwo Zdrowia i Episkopat apelują do wszystkich księży proboszczów o „bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach”.
Dzisiaj (24 marca) minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się z sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski ks. biskupem Arturem Mizińskim. We wspólnym komunikacie podkreślają, że „tylko wspólne odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowadzania kolejnych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa”.

We wspólnym komunikacie Ministerstwa Zdrowia i Episkopatu podkreślono, że „zarówno władza świecka jak i duchowna” apelują o odpowiedzialność indywidualną i zbiorową, która – obok szczepionki – jest „najważniejszą bronią w walce z pandemią”.

„Naszą wspólną troską jest dziś ochrona zdrowia i życia wszystkich Polaków, dlatego w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Przestrzegając ich wykazujemy się troską o naszych rodaków. Najwyższym dobrem doczesnym jest zawsze zdrowie i życie. Brak dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie Episkopatu.

W wydanym wspólnym komunikacie, resort zdrowia i Episkopat zaapelowali do wszystkich księży proboszczów o „bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach.”

- „Apel ten zostanie poparty pismem, skierowanym przez księży biskupów do wszystkich parafii z wyraźnym wskazaniem ścisłego przestrzegania zasad sanitarno - epidemiologicznych. Tylko nasze wspólne odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowadzania kolejnych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa” - czytamy we wspólnym komunikacie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski biskupa Artura Mizińskiego.