Miasto Jasło przekaże Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki 2 mln zł na budowę Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle.
- Projekt obejmuje budowę budynku pasywnego z przeznaczeniem na siedzibę Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, jak również na kompleksową edukację ekologiczną ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój. Wcześniej miasto przekazało w użytkowanie wieczyste działkę, na której planowana jest realizacja centrum - poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta w Jaśle Agata Koba.

Jednym z celów Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle będzie promowanie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie, postaw energooszczędnych, a także pokazywanie możliwości połączenia ekologii z rozwojem regionu.

- Co ważne, projekt wpisuje się w już realizowane i planowane do realizacji przez miasto działania edukacyjne związane z ochroną klimatu, a także może stanowić uzupełnienie oferty powstającego Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości - dodała Agata Koba.