Gminie Nowy Żmigród przyznano dzisiaj (25 marca) 1 909 728,85 zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozwój turystyki. Powstanie wieża widokowa przy grodzisku „Walik” w Brzezowej.
Kwota ta stanowi 88 procent inwestycji „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nowy Żmigród”.

Za pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonana zostanie wieża widokowa (około 25 metrów) w sąsiedztwie pozostałości średniowiecznego grodziska „Walik” w Brzezowej, zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe oraz plac postojowy dla około 10 samochodów. Ponadto wytyczony i oznakowany zostanie szlak turystyczny oraz zamontowane zostaną tablice informacyjne.

Walik w Brzezowej to wczesnosłowiańskie grodzisko z przełomu VIII i IX wieku. Zostało odkryte i przebadane przez archeologów w latach 1952 - 53 oraz w latach 80. i 90. minionego wieku. Obecnie zajmuje powierzchnię około 4 hektarów i pomimo erozji i rolniczego użytkowania dosyć dobrze się zachowało. Plac centralny grodziska zwany majdanem ma kształt owalu o średnicach 130 i 180 metrów. Otoczony jest podwójnym pierścieniem wałów, mających miejscami wysokość 3,5 metra. Zachowały się ślady fos. Trzeci wał zamyka półkolem przestrzeń od strony południowej. Ta część grodziska nosi nazwę „Koci zamek”. W trakcie badań w centrum majdanu odkryto pozostałości chaty-półziemianki. Na grodzisku znaleziono kilkaset fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych oraz żelazny nóż i zabytki z okresu rzymskiego.