Ponad 45 tysięcy – tyle wniosków o świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji złożono do końca 2020 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podkarpackim. Do rzeszowskiego Oddziału ZUS wpłynęło 29 422 wniosków, a jasielskiego - 15 851. Łączna kwota wypłat to ponad 12,8 mln złotych. Oddział w Rzeszowie – 7 997 629 zł, w Jaśle – 4 887 210 zł.
O świadczenie uzupełniające można się ubiegać od października 2019 roku. - Mogą ubiegać się o nie osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem przez lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Gdy nie ma takiego orzeczenia to ZUS skieruje osobę na badanie lub wyda orzeczenie na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej - informuje Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane „z urzędu”, a jedynie na wniosek. Decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego są wydawane w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

ZUS: 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Maksymalna wysokość świadczenia uzupełniającego wynosi 500 zł i przysługuje tym osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury czy renty) albo łączna kwota tych świadczeń nie przekracza 1772,08 złotych,
Dla przykładu:
W przypadku przyjęcia, że kwota 1400 zł stanowi wysokość brutto emerytury, po waloryzacji na dzień 01.03.2021r. wynosi 1459,36 zł (1400 zł x 104,24%). Wysokość świadczenia uzupełniającego stanowi różnicę pomiędzy kwotą 1772,08 zł a kwotą emerytury brutto 1459,36 zł, tj. będzie wypłacane w kwocie 312,72 zł.