Święta Wielkanocne po raz drugi będą inne niż zawsze. Nie będzie procesji, a święcenie pokarmów odbywać się będzie przed kościołami. Biskup rzeszowski wydał zalecenia odnośnie obchodów Wielkiego Tygodnia.
Kuria Diecezjalna w Rzeszowie poinformowała proboszczów parafii o nowych restrykcjach dotyczących dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach oraz przekazała wskazania dotyczące celebracji liturgicznych w Wielkim Tygodniu.

W związku z pandemią koronawirusa, 25 marca Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazała księżom informacje o obowiązujących od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. restrykcjach związanych z dopuszczalną liczbą wiernych w kościołach. Teraz jest to 1 osoba na 20 metrów kwadratowych powierzchni.

Jak informuje ks. Tomasz Nowak, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, w związku z ograniczoną możliwością udziału wiernych w nabożeństwach parafie są proszone o przygotowanie transmisji on-line, zwłaszcza transmisji liturgii Wielkiego Tygodnia.

- W komunikatach pojawiła się też prośba o odpowiedzialne zachowanie wiernych i duszpasterzy, aby nie narażać siebie i innych na zakażenie - informuje ks. Tomasz Nowak.

Kanclerz Kurii Diecezjalnej przypomniał także o dyspensie od obowiązku uczestniczenia we Mszach św. w niedziele i święta nakazane, której biskup rzeszowski udzielił wszystkim wiernym 5 listopada 2020 r.

Główną zmianą w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia będzie ograniczona liczba ich uczestników, a także pewne uproszczenia, aby ograniczyć kontakt i przemieszczanie się wiernych.

W Niedzielę Palmową zaleca się użycie uproszczonej formy obrzędów „Pamiątki wjazdu Chrystusa do Jerozolimy” bez procesji z palmami poza kościołem.

W Wielki Czwartek Mszę Krzyżma w katedrze rzeszowskiej będą sprawować tylko dziekani lub wicedziekani, księża pracujący w instytucjach diecezjalnych oraz księża przeżywający w 2021 r. srebrny lub złoty jubileusz kapłaństwa, a nie jak dotychczas wszyscy księża z diecezji. Nie będzie również tradycyjnej pielgrzymki liturgicznej służby ołtarza i scholii do katedry. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej nie będzie obrzędu obmycia nóg.

W Wielki Piątek w Liturgii Męki Pańskiej podczas adoracji Krzyża Świętego tylko przewodniczący liturgii może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali mogą adorować krzyż przez przyklęknięcie lub skłon z zachowaniem odpowiedniej odległości. W okresie epidemii zakazuje się adoracji przez całowanie i dotykanie krzyża.

- Osoby odprawiające dziewięć pierwszych piątków miesiąca (w kwietniu wypada w Wielki Piątek), które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają w ten sposób pierwszopiątkowej praktyki i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu - wyjaśnia ks. Tomasz Nowak.

Aby umożliwić jak największej liczbie wiernych adorację Chrystusa Eucharystycznego w Ciemnicy i Grobie Pańskim z zachowaniem limitów osób mogących przebywać jednocześnie w kościele, powinno się wydłużyć czas otwarcia świątyń dla wiernych.

Zalecenia Kurii Rzeszowskiej na Wielki Tydzień i Wielkanoc

Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę, kuria zaleca urządzać na placach przykościelnych lub w innych stosownych miejscach na zewnątrz, a nie wewnątrz kościołów. Uczestnicy błogosławieństwa muszą zachować odpowiedni odstęp i mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych.

Procesje rezurekcyjne po Wigilii Paschalnej albo w poranek Wielkanocny mogą się odbywać tylko na terenie kościelnym.