Gmina Krempna złożyła wnioski o wsparcie finansowe dla miejscowości, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Na terytorium Gminy Krempna istniały PGR w Kotani, Ożennej i Wyszowatce. Zgodnie z uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia dla gmin na zadania inwestycyjne w miejscowościach, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, gmina mogła złożyć trzy wnioski, gdzie wartość jednej inwestycji nie może być niższa niż 50 tys. zł.

Zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miejscowości, gdzie funkcjonowały siedziby PGR tj. Kotani, Ożennej i Wyszowatki. Mieszkańcy Ożennej wnioskowali o złożenie wniosku na przebudowę drogi Grab - Ożenna. Mieszkańcy Wyszowatki wnioskowali o złożenie wniosku na budowę kanalizacji i trzech oczyszczalni przydomowych. Natomiast mieszkańcy Kotani złożyli wnioski o przebudowę drogi Kotań - Wrzosowa Polana i Kotań - Kolanin.

Jak informuje wójt Kazimierz Miśkowicz, po uzyskanej opinii Krajowego Ośrodka Wsparcia z Rzeszowa, Gmina Krempna złożyła wnioski na przebudowę drogi Grab - Ożenna (620 tysięcy złotych), budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Wyszowatce (596 445 złotych), przebudowę dróg Kotań - Wrzosowa Polana i Kotań - Kolanin (1 750 000 złotych). Na pomoc dla gmin popegeerowskich przeznaczono 250 mln zł, a złożone wnioski przez 600 gmin, gdzie funkcjonowały PGR, są na kwotę około 3 miliardów złotych.