Miasto Jasło już po raz drugi przystąpiło do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
- W ramach programu planuje się objęcie 38 osób niepełnosprawnych (w tym 4 dzieci do 16 roku życia) pomocą asystenta, który pomagał będzie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym - poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta w Jaśle Agata Koba.

Pierwsza edycja tego programu realizowana była w Jaśle od grudnia 2019 roku do końca 2020 r. Wzięło w niej udział 32 osoby. - Zgodnie z założeniami osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów za usługi asystenta, a środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Łączny koszt realizacji zadania w 2021 roku wyniesie ponad 490 tysięcy złotych. Za realizację programu odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle - wyjaśnia Agata Koba.