Uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej – Oliwia Pieknik została laureatką ekologicznego konkursu literackiego „Co drzewo widziało?” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
Oliwia Pieknik wykazała się wielką pomysłowością, wyobraźnią i postawą proekologiczną. Została nagrodzona 11 marca w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim. Nagrody i dyplom laureatce wręczył wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski w obecności pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Angeliki Halibożek i Anetty Rachfalskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej. Wójt złożył laureatce i jej opiekunce serdeczne gratulacje z życzeniami dalszych sukcesów oraz podziękował za wzięcie udziału w konkursie i promowanie Gminy Osiek Jasielski.

Konkurs literacki „Co drzewo widziało?” adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII z 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zadaniem uczniów było wyobrazić sobie historię, którą mogłoby opowiedzieć im drzewo rosnące w parku miejskim, przed szkołą czy w ogrodzie przy domu oraz stworzyć opowiadanie, kończące się morałem proekologicznym.