W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie działa od stycznia 2020 r. Klub Senior+.
Utworzenie klubu było możliwe dzięki pozyskaniu finansów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Placówka posiada 15 miejsc dla mieszkańców Gminy Skołyszyn w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji.

Celem Klubu „Senior+” jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego. Spotkania uczestników odbywają się trzy razy w tygodniu, realizowane są zajęcia kulturalno – rozrywkowe, artystyczno – rękodzielnicze, kulinarne, a także sportowo – rekreacyjne.