Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle uzyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu, który zakłada kontynuację funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, a także świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób tego potrzebujących powyżej 60 roku życia.
- Planuje się, że w ramach projektu (od grudnia 2021 r. do września 2023 r.) usługami takimi objętych zostanie 20 osób, natomiast 29 osób uzyska wsparcie w postaci pobytu w Dziennym Domu Pomocy. Wartość projektu wynosi nieco ponad 1,8 mln zł (w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - 1,7 mln zł, środki z budżetu miejskiego – blisko 130 tys. zł) - poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta w Jaśle Agata Koba.