W Jaśle wprowadzone zostały zmiany dotyczące opłat parkingowych. Przypominamy, że od 1 kwietnia na części ulic obowiązywać będą nowe opłaty, na pozostałych od 1 czerwca br.
Jak informuje Agata Koba, rzeczniczka burmistrza Jasła, obszar, na którym trzeba zapłacić za parkowanie został poszerzony i podzielony na dwie strefy, a stawki, szczególnie w strefie I - zwiększone. Ma to wymusić większą rotację, a tym samym ułatwić szerszej grupie kierowców skorzystanie z miejsc parkingowych.

Od 1 kwietnia nowe stawki obowiązywać będą w miejscach, które już były objęte płatną strefą parkowania oraz na bezpłatnych wcześniej parkingach przy ulicach Czackiego i Ducala, które - zgodnie z nowym schematem, wprowadzonym przez Radę Miejską Jasła - znalazły się w płatnej strefie. Tutaj zostaną zamontowane 4 nowe parkometry: dwa na ul. Czackiego i dwa na ul. Ducala.

Co ważne również od 1 kwietnia przestaną obowiązywać papierowe karty parkingowe, opłatę można uiścić w parkometrach lub za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym (smartfon). Opłaty za postój samochodów, tak jak do tej pory, pobierane będą od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 17:00. Aktualne informacje o wysokości opłat zostaną również umieszczone na tablicach ustawionych przy poszczególnych parkingach. Natomiast od 1 czerwca br. trzeba będzie uiszczać opłaty za parkowanie w pozostałych miejscach włączonych do płatnej strefy parkowania.

Kolejna ważna zmiana dotyczyć będzie osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową dla inwalidów. Dotychczas osoby te były uprawnione do parkowania pojazdu we wszystkich miejscach w strefach płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła bez konieczności uiszczenia opłaty za postój. Od 1 kwietnia zerowa stawka opłaty dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej obowiązywać będzie tylko w miejscach przeznaczonych dla tak oznaczonych pojazdów. Tak jak wcześniej aktualna karta parkingowa dla inwalidów musi być wystawiona za przednią szybę pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie przez osobę kontrolującą.

Jasło. Od 1 kwietnia zmiany w płatnej strefie parkowania

Zmiany od 1 kwietnia w strefach płatnego parkowaniaI strefa (na mapce oznaczona kolorem pomarańczowym):
- ul. Basztowa (od skrzyżowania z ul. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II);
- ul. Kołłątaja (od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Czackiego - prawa strona);
- ul. Kołłątaja (przed Jasielskim Domem Kultury);
- ul. Koralewskiego (od skrzyżowania z ul. Karmelicką do budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej);
- ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Igielną do skrzyżowania z ul. Sokoła - prawa strona i od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Rejtana - prawa strona);
- ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Asnyka);
- Plac Żwirki i Wigury;
- ul. Rynek (część wschodnia);
- ul. Sokoła;
- ul. Stroma - parking Starostwo Powiatowe;
- ul. Czackiego;
- ul. Koralewskiego (od budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do skrzyżowania z ul. Bednarską);

II strefa (na mapce oznaczona kolorem zielonym):
- ul. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Staszica);
- ul. Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego - prawa strona);
- ul. Staszica;
- ul. 3 Maja (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Ducala - prawa strona);
- ul. 3 Maja (od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Ducala - lewa strona i od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1 Maja - lewa strona);
- ul. Ducala;
- ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Rejtana);
- ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Dworcową);

Zmiany od 1 czerwca w strefach płatnego parkowania:I strefa (na mapce oznaczona kolorem pomarańczowym):
- ul. Basztowa (od skrzyżowania z ul. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II);
- ul. Kołłątaja (od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Czackiego - prawa strona);
- ul. Kołłątaja (przed Jasielskim Domem Kultury);
- ul. Koralewskiego (od skrzyżowania z ul. Karmelicką do budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej);
- ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Igielną do skrzyżowania z ul. Sokoła - prawa strona i od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Rejtana - prawa strona);
- ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Asnyka);
- Plac Żwirki i Wigury;
- ul. Rynek (część wschodnia);
- ul. Sokoła;
- ul. Stroma - parking Starostwo Powiatowe;
- ul. Czackiego; ul. Koralewskiego (od budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do skrzyżowania z ul. Bednarską);
- ul. Asnyka;
- ul. Basztowa (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Floriańską);
- ul. Bednarska;
- ul. Floriańska (od skrzyżowania z ul. Igielną do skrzyżowania z ul. Kadyiego);
- ul. Floriańska (od skrzyżowania z ul. Kadyiego do skrzyżowania z ul. Rejtana);
- ul. Igielna;
- ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Floriańską do skrzyżowania z ul. Basztową);
- ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Basztową do skrzyżowania z ul. Śniadeckich);
- ul. Kadyiego;
- ul. Kilińskiego;
- ul. Krótka;
- ul. Nowa;
- ul. Rynek (część zachodnia);
- ul. Wałowa;
- ul. Zielona;
- Zielony Rynek (cały).

II strefa (na mapce oznaczona kolorem zielonym):
- ul. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Staszica);
- ul. Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego - prawa strona);
- ul. Staszica;
- ul. 3 Maja (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Ducala - prawa strona);
- ul. 3 Maja (od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Ducala - lewa strona i od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1 Maja - lewa strona);
- ul. Ducala;
- ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Rejtana);
- ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Dworcową);
- ul. Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Rejtana);
- ul. Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Rejtana do skrzyżowania z ul. Kołłątaja);
- ul. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sobieskiego);
- ul. Dworcowa (od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Sobieskiego);
- ul. Franciszkańska;
- ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Władysława Jagiełły);
- ul. Mickiewicza (wokół skweru św. Antoniego);
- ul. Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego - lewa strona);
- ul. Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Dworcową);
- ul. Wyspiańskiego (od skrzyżowania z ul. Rejtana do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego).

Stawki opłat


I strefa:
1 zł - za pierwsze pół godziny parkowania;
2 zł - za pierwszą godzinę parkowania;
2,40 zł - za drugą godzinę parkowania;
2,80 zł - za trzecią godzinę parkowania;
2 zł - za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

II strefa:
1 zł - za pierwszą godzinę parkowania;
1,20 zł - za drugą godzinę parkowania;
1,40 zł - za trzecią godzinę parkowania;
1 zł - za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

Opłata abonamentowa (miesięczna):
150 zł - uprawnia do parkowania samochodu na każdym płatnym miejscu postojowym.

Opłata dla mieszkańców, którzy mieszkają przy ulicach płatnych stref (miesięczna):
50 zł za pierwszy samochód, 80 zł za drugi i każdy kolejny samochód (uprawniającą do parkowania na każdym płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz przy jednej wskazanej ulicy dodatkowej w bezpośrednim jej sąsiedztwie).