Od 1 września br. funkcjonować będzie wspólna obsługa finansowo - księgowa dla niektórych jednostek oświatowych w Jaśle.
Jednostką obsługującą będzie Zespół Szkół Miejskich nr 3 przy ul. Szkolnej 38. Wspólna obsługa obejmować będzie prowadzenie zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowo - rachunkowej.

Zespół Szkół Miejskich nr 3 będzie obsługiwał: przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 6, 10 i 11, a także Szkołę Podstawową nr 7 i Zespoły Szkół Miejskich nr 1, 2, 5 i 6.