XVII edycja Gminnego Konkursu „Palma Wielkanocna” odbyła się w Szkole Podstawowej w Jareniówce.
Celem konkursu było kultywowanie tradycji ludowych i związanych z nimi obyczajów oraz poznanie źródła ludowej tradycji jaką jest wykonanie palm wielkanocnych. Patronat nad konkursem objął wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.

Jareniówka. Gminny konkurs na palmę wielkanocną

Na konkurs wpłynęło 49 palm ze Szkoły Podstawowej w Niepli, Szkoły Podstawowej w Opaciu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Osobnicy i Szkoły Podstawowej w Jareniówce.

Jareniówka. Gminny konkurs na palmę wielkanocną

Palmy oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych wykonawców: klasy 0-III i IV-VIII. W obydwu kategoriach osobno oceniano palmy małe i duże.

Komisja składzie: ks. Tadeusz Gąsiorowski (przewodniczący), Zofia Pruchnik (emerytowana nauczycielka), Agata Lubaś (przewodnicząca Rady Rodziców), Agnieszka Kołodziej (przedstawicielka Gminnego Ośrodka Kultury), Janusz Pruchnik (radny Jareniówki) i Eugeniusz Kołodziej (sołtys Jareniówki), oceniała głównie walory estetyczne, oryginalność, pomysłowość, własną koncepcję, kolorystykę oraz zgodność z tradycją ludową.

Jareniówka. Gminny konkurs na palmę wielkanocną

Palmy były wystawione w Niedzielę Palmową w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle.

Wyniki konkursuKlasy 0-III
Mała palma:
1. miejsce Tymoteusz Chrząszcz (SP Jareniówka)
2. miejsce Antoni Paluch (SP nr 1 Osobnica)
3. miejsce Karolina Gorczyca (SP Jareniówka)
Wyróżnienia:
- Eliza Bylinowska (SP Jareniówka)
- Wiktoria Orzechowska (SP Niepla)
- Julia Śmietana (SP Jareniówka)
- Igor Kwilosz (SP Jareniówka)
- Milena Skiba (SP Niepla)
Duża palma:
1. miejsce Aleksandra Gałka (SP Jareniówka)
2. miejsce Przemysław Jędrzejczyk (SP Jareniówka)
3. miejsce Magdalena Laskowska (SP nr 1 Osobnica)
Wyróżnienia:
- Laura Miziołyk (SP Niepla)
- Patrycja Miziołyk (SP Niepla)

Klasy IV-VIII
Mała palma:
1. miejsce Kristian Koś (SP Jareniówka)
2. miejsce Julita Pogorzelska (SP Opacie)
3. miejsce Karol Witalis (SP Opacie)
Wyróżnienie:
- Zuzanna Majewska (SP Opacie)
Duża palma:
1. miejsce Julia Skórska (SP Jareniówka)
2. miejsce Filip Budziak (SP nr 1 Osobnica)
3. miejsce Radosław Adamik (SP Opacie)
Wyróżnienie:
- Eryk Bąk (SP nr 1 Osobnica)