Województwo podkarpackie z budżetu państwa w drugim konkursie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymało 139 946 649,80 zł. Wsparcie otrzymały m.in. gminy z powiatu jasielskiego - Brzyska i Tarnowiec.
RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu covid-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe finanse trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Gmina Brzyska otrzymała w sumie 3,5 miliona złotych na dwa projekty. Pierwszy to budowa kanalizacji w Dąbrówce. Gmina wnioskowała o 4 mln zł, otrzymała 2 mln zł. Szacowany koszt tej inwestycji to 5 281 370 złotych.
Drugi projekt to rewitalizacja przestrzeni w centrum Brzysk i Błażkowej. W Brzyskach w miejscu po magazynie Gminnej Spółdzielni ma powstać remiza OSP, siedziba dla kół gospodyń wiejskich z gminy Brzyska oraz klub seniora. Natomiast w miejscu dawnej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Błażkowej zostanie wybudowane Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Samorząd Gminy Brzyska na rewitalizację wnioskował o 3 200 000 złotych, otrzymał 1,5 mln zł. Szacowany koszt tych dwóch inwestycji (remiza OSP i GCZK) to 3 515 091 zł.

Gminy Brzyska i Tarnowiec otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Urząd Gminy w Tarnowcu. Fot. Bogdan Hućko

Natomiast Gmina Tarnowiec w drugim naborze RFIL otrzymała 2 miliony złotych dofinansowania. Wnioskowała o 4 312 480 złotych. Koszt zaplanowanych inwestycji to 5 390 600 złotych. Samorząd tarnowieckiej gminy ma w planach modernizację dwóch szkół publicznych - SP w Tarnowcu i Łubnie Szlacheckim oraz trzech szkół niepublicznych w Roztokach, Wrocance i Nowym Gliniku. Ponadto rozbudowę Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z parkingiem.