Radni Miasta Jasła wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dębowiec a Miastem Jasłem dotyczącego opieki nad dziećmi z Dębowca w żłobkach i klubach dziecięcych.
Umożliwi to dokonywanie płatności przez Gminę Dębowiec za opiekę nad dziećmi z Dębowca, które zapisane są w takich placówkach funkcjonujących w Jaśle.