Czas Świąt Wielkanocnych to szczególny czas dla wszystkich, także dla osób pozbawionych wolności.
Skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Jaśle dodatkowo odczuwają dolegliwości związane z rozłąką z bliskimi poprzez pandemię. Widzenia z bliskimi „twarzą w twarz” zastąpić musi rozmowa telefoniczna lub widzenie poprzez komunikator SKYPE.

Wielkanoc w więzieniu

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osadzonych, w ramach zagospodarowania czasu wolnego, by rozłąka z bliskimi była mniej dolegliwa, zorganizowano ogólnozakładowy konkurs pod nazwą „Wielkanocna pisanka”. Dbając o bezpieczeństwo, w ramach cel mieszkalnych, rywalizowano między sobą o laur zwycięstwa, prześcigając się w inwencji twórczej - poinformował mjr Piotr Chmielewski, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Jaśle.

Wielkanoc w więzieniu

- Konkurs wzbudził duże zainteresowanie i pozwolił choć na chwilę oderwać się od smutnej, pandemicznej rzeczywistości. Wszystkie piękne pisanki (nie tylko te zwycięskie) będą zdobić cele mieszkalne i cieszyć ich autorów - podkreślił rzecznik.