Gmina Osiek Jasielski otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozwój turystyki.
W ramach naboru na inwestycje wspierające rozwój turystyki, samorząd gminny został wsparty kwotą 427 858 złotych.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na modernizację trasy turystycznej prowadzącej z Folusza do Mrukowej. Planowana jest przebudowa 7 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 2176 metrów w Pielgrzymce, Samoklęskach i Mrukowej.