Radni Miasta Jasła zwiększyli o 226 tysięcy złotych wydatki na pomoc społeczną.
Kwota ta zostanie przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwiększono także pieniądze na ochronę przeciwpożarową. Dla jednostek OSP w Jaśle radni przeznaczyli 25 tysięcy złotych.

Podczas ostatniej (22 czerwca) sesji Rady Miasta Jasła naniesiono zmiany w programie współpracy Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021.