Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś zaapelował do mieszkańców o niewypalanie traw.
Samorządowiec przypomina, że wyniku wypalania traw na nieużytkach, w rowach przydrożnych oraz w pobliżu lasów, dochodzi na wiosnę do częstych pożarów m.in. lasów, a także zabudowań, tym samym stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Nie wypalajcie traw - apeluje wójt Gminy Jasło

Wójt przypomina, że w wyniku wypalania traw „ginie cały świat zwierzęcy, zniszczeniu ulegają również mikroorganizmy niezbędne do utrzymania równowagi biologicznej. Podczas spalania powstają dymy zawierające tlenki węgla, azotu, siarki oraz związki rakotwórcze. Wpływa to w istotny sposób na wzmożenie efektu cieplarnianego.”

- „Świadomość społeczna w kwestii wypalania traw jest nadal bardzo niska. Warto zastanowić się czy przez własną bezmyślność nie narazimy na zagrożenie siebie lub innych” - czytamy w apelu.

Wójt Wojciech Piękoś przypomina mieszkańcom gminy, że w świetle obowiązującego prawa, kto wypala nieużytki, łąki, pastwiska, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny.