Starosta jasielski Adam Pawluś z etatowym członkiem zarządu Powiatu Jasielskiego Janem Muzyką spotkali się z Markiem Kuchcińskim, marszałkiem Sejmu VIII kadencji, a obecnie przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych.
Jan Muzyka podziękował posłowi Markowi Kuchcińskiemu za pomoc w pozyskaniu pieniędzy dla Gminy Tarnowiec w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz poprosił o poparcie wniosku OSP Tarnowiec na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (4x4).

Jan Muzyka już wcześniej czynił starania o pozyskanie finansów na rozbudowę, termomodernizację, montaż fotowoltaiki oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych przy 5 szkołach i urzędzie gminy Tarnowiec. Celem zadania jest podniesienie efektywności energetycznej, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Tarnowiec otrzymała w ubiegłym roku 1 milion złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Teraz, dzięki staraniom Jana Muzyki i wsparciu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności Marka Kuchcińskiego, udało się pozyskać kolejne 2 miliony złotych.

Marek Kuchciński poparł wniosek OSP Tarnowiec. Poseł poinformował, że minister Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA pozytywnie rozpatrzył wniosek na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (4x4).