W Łajscach i we Wrocance powstanie uliczne oświetlenie. Koszt inwestycji w obydwu miejscowościach to 132 450 złotych.
Oświetlona zostanie droga powiatowa w Łajscach tzw. cechówki. Koszt to 69 307,44 zł, w tym fundusz sołecki 3 644,60 zł.

Zainstalowane zostanie także oświetlenie w przysiółku Wrocanki - Porąbce. Budowa linii będzie kosztować 63 142,57 zł, w tym fundusz sołecki 10 tysięcy złotych.