Gmina Tarnowiec otrzymała w ramach Programu Sportowa Polska 50-procentowe dofinansowanie inwestycji planowanych w 2022 roku - budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Gliniku i modernizacji dwóch sal gimnastycznych w SP w Tarnowcu.
Gmina Tarnowiec złożyła wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021.

Nazwa zadania „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Gliniku oraz modernizację dwóch sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Tarnowcu”.

Całkowity koszt zadania wynosi 739 886 złotych. Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to 369 943 złotych. Jest to 50 procent kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.