Od 1 lipca będzie można skorzystać z czytelni i wypożyczalni w bibliotekach jasielskiej gminy.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach i jej filie w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach wznawiają działalność czytelni i wypożyczalni od 1 lipca br. W trosce o bezpieczeństwo czytelników i pracowników biblioteki zostaną wprowadzone nowe zasady korzystania z czytelni w trakcie epidemii.

Czytelnicy będą obowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do pomieszczeń biblioteki oraz do zakrywania ust i nosa. Aby skorzystać z czytelni, należy uprzednio dokonać rezerwacji miejsca. Ze względu na małą powierzchnię niektórych czytelń oraz konieczność zachowania 2-metrowych odstępów między czytelnikami, do dyspozycji w czytelniach będzie mniej miejsc.

Podczas przerw będzie przeprowadzana dezynfekcja stanowisk i innych powierzchni, a także wietrzenie pomieszczeń.

obostrzenia przeci koronawirusowi

Biblioteki wznawiają także od 1 lipca br. zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla dzieci i młodzieży. Udział w zajęciach jest możliwy za pisemną zgodą podpisaną przez rodziców z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa uczestników i pracowników bibliotek. Zgody, będą dostępne w bibliotekach Gminy Jasło. Liczba miejsc uczestników zajęć będzie ograniczona w zależności od powierzchni użytkowej bibliotek.

Pierwsze zajęcia edukacyjne dla 10 uczestników, w czytelni szebieńskiej biblioteki odbędą się 1 lipca w godzinach od 10:30 do 12:00. Obowiązują zapisy dla osób chcących uczestniczyć.
Szczegóły pod numerami telefonu: GBP w Szebniach - 13 44 283 66, FGBP w Trzcinicy - 13 44 291 76, FGBP w Warzycach - 13 44 584 09, FGBP w Osobnicy - 13 44 275 86.

Na stronie internetowej Gminy Jasło można pobrać zgodę do podpisania przez rodziców dla uczestników zajęć bibliotecznych.