Od 17 sierpnia 2020 r. dwanaście parafii diecezji rzeszowskiej będzie mieć nowych proboszczów. Kilka dni później około 40 księży wikariuszy rozpocznie pracę duszpasterską w nowych parafiach.
Jak poinformował rzecznik prasowy kurii diecezjalnej w Rzeszowie ks. Tomasz Nowak, 25 czerwca 2020 r. księża dziekani bądź ich reprezentanci odebrali nominacje dla księży ze swoich dekanatów. Były to głównie nominacje na proboszczów, nominacje na pierwsze parafie dla neoprezbiterów oraz zmiany wikariuszy pomiędzy parafiami. Nowi księża proboszczowie obejmą placówki 17 sierpnia, a nowi księża wikariusze - 22 sierpnia 2020 r.

Trzech księży rozpocznie studia magisterskie bądź doktoranckie: ks. Marcin Dunaj i ks. Paweł Ślawski na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz ks. Tomasz Kiebała na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Sześciu księży, w związku z ukończeniem w bieżącym roku 70. roku życia, przejdzie na emeryturę.

W 12 parafiach urząd proboszcza bądź administratora obejmą nowi duchowni. Kilka zmian jest również w rejonie jasielskim. Nowym proboszczem w Bieździedzy został ks. Zbigniew Preizner, dotychczasowy proboszcz parafii w Polanach. Ks. Stanisław Grzyb, proboszcz w Kątach obejmie nową parafię w Czudcu. Wikariusz parafii w Święcanach ks. Gabriel Tendelski został proboszczem w Gwoźnicy Górnej. Dotychczasowy proboszcz parafii w Bieździedzy ks. Władysław Depa obejmie parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Jaśle. Nowym proboszczem w Kątach został ks. Krzysztof Hyziak, dotychczasowy wikariusz w Górnie. Probostwo w Polanach obejmuje ks. Józef Trela, obecny wikariusz w Kamionce. Dotychczasowy proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Jaśle ks. Ryszard Miśniak będzie od 17 sierpnia kierował parafią pw. św. Urszuli w Ropczycach.


Zmiany objęły także około 40 księży wikariuszy, którzy średnio po trzech latach pracy w parafiach zostali mianowani wikariuszami w innych placówkach duszpasterskich.
Sześciu księży neoprezbiterów wyświęconych 30 maja 2020 r. otrzymało skierowanie do parafii po raz pierwszy: ks. Jakub Dzierżak do parafii w Górnie, ks. Robert Firek do parafii św. Józefa w Rzeszowie (osiedle Zwięczyca), ks. Kamil Gierus do parafii w Niebylcu, ks. Tomasz Jordan do parafii w Brzezinach, ks. Szymon Kłak do parafii w Czudcu i ks. Adam Piotrowicz do parafii w Dobrzechowie.