Delegacja harcerzy 307 KGDH Wilki im. Andrzeja Małkowskiego w Kołaczycach oddała hołd oficerom Wojska Polskiego, pochodzących z terenu kołaczyckiej gminy, a zamordowanych w Katyniu na rozkaz przywódcy ZSRR Józefa Stalina.
Harcerze zapalili znicz przed obeliskiem upamiętniającym ofiary bestialskiego mordu w Katyniu. Oddali hołd ośmiu oficerom pochodzącym z gminy Kołaczyce.

Kołaczyce. W hołdzie zamordowanym w Katyniu Śmiercią męczeńską zginęli w Katyniu: major Stanisław Cieślik, major Jan Antoni Gustek, major Andrzej Józef Mika, major Stanisław Soczek, kapitan Karol Glazur, kapitan Antoni Muliński, porucznik Ludwik Nowak i podporucznik Władysław Sarna.