Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle wznowił przyjmowanie wniosków na realizację usług i instrumentów rynku pracy.
PUP w Jaśle informuje o możliwości skorzystania przez osoby bezrobotne, pracodawców i przedsiębiorców z następujących form wsparcia:
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- do 20 tys. zł;
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - do 20 tys. zł;
- staż (do 5 miesięcy) - stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł miesięcznie;
- bon na zasiedlenie do 7 tys. zł;
- bon zatrudnieniowy (12 miesięcy) - kwota 861,40 zł miesięcznie;
- bon stażowy (6 miesięcy) - stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł miesięcznie;
- prace interwencyjne (do 6 miesięcy) - kwota dofinansowania około 1015,38 zł;
- roboty publiczne (do 6 miesięcy) - kwota dofinansowania około 1886,88 zł;
- dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia (do 24 miesięcy) - w kwocie 1300 zł;
- dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych - do 8 tys. zł;
- szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawcy - do 5 tys. zł + stypendium szkoleniowe w kwocie 1057,60 zł;
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy- sfinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów dla pracodawcy lub/i jego pracowników - do 15,9 tys. zł;
- pośrednictwo pracy;
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle informuje również, że w dalszym ciągu realizuje instrumenty rządowej Tarczy Antykryzysowej tj. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł (z możliwością umorzenia), dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego a także dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

Janusz Pacher
Dyrektor PUP w Jaśle Janusz Pacher

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i składania wniosków w ramach ww. usług i instrumentów rynku pracy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PUP w Jaśle: jaslo.praca.gov.pl lub uzyskać pod numerami telefonów:

PUP w Jaśle

1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13 4435432
2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13 4463492 wew.72
3. Staż, bon stażowy 13 4435446
4. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenie indywidualne, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, dofinansowanie studiów podyplomowych 13 4435433
5. Prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia 13 4435439
6. Pośrednictwo pracy 13 4435435, 13 4435437,13 4435438, 13 4435440
7. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 13 4435432, 13 4435464,13 4463492 wew.72
8. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego 13 4435446, 13 4435433, 13 4435439, 13 4435461
9. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych 13 4435435, 13 4435437, 13 4435438, 13 4435436