Rząd przyznał pieniądze na budowę obwodnic dla Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc w ciagu drogi krajowej nr 73. Dzisiaj, 22 kwietnia, wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził programy inwestycji tych obwodnic.
Obwodnice dla Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc powstaną w ciągu drogi krajowej nr 73. Jeszcze w kwietniu zostaną ogłoszone przetargi na opracowanie koncepcji programowej dla każdej z obwodnic. Nowe obwodnice, o łącznej długości ponad 25 kilometrów, powstaną w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Jak informuje Joanna Rarus, rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aktualnie dla obwodnic Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów ich przebiegu. Trwa także procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Powstaną obwodnice dla Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc

Obwodnica Pilzna będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości około 2,6 km wraz ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi (ronda), odcinkami dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiektami inżynierskimi (1 most, 1 wiadukt), urządzeniami ochrony środowiska, oświetleniem drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości około13,4 km, wraz ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi (ronda), odcinkami dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiektami inżynierskimi (8 mostów i 1 wiadukt), urządzeniami ochrony środowiska, oświetleniem drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Jasła będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości około 9,1 km, w tym 6,6 km drogi po nowym śladzie oraz 2,5 km rozbudowy istniejącej DK73, wraz ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi (ronda), odcinkami dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiektami inżynierskimi (1 most, 2 wiadukty), urządzeniami ochrony środowiska, oświetleniem drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powstaną obwodnice dla Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc
Natężenie ruchu na drodze nr 73 jest bardzo duże. Fot. Bogdan Hućko

Podstawowym celem budowy obwodnic Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo jazdy dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. DK73 prowadzi bowiem ruch pojazdów zarówno z kierunku autostrady A4 i drogi krajowej nr 94, ale także tych włączających się do drogi krajowej nr 73, która przejmuje ruch z południowej części regionu. Przebieg DK73 łączy korytarz transportowy DK94/A4 z drogą krajową nr 28, stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczona zostanie emisja spalin i hałas. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

W ramach rządowego programu 100 obwodnic, w woj. podkarpackim powstanie łącznie osiem obwodnic: Kolbuszowej w ciągu DK9, Nowej Dęby w ciągu DK9, Miejsca Piastowego w ciągu DK28, Pilzna w ciągu DK73, Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73, Jasła w ciągu DK73, Przemyśla w ciągu DK28/77 i Sanoka w ciągu DK84 (II etap).W ramach programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości około 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.