W najbliższą sobotę, 24 kwietnia, mieszkańcy Warzyc będą sprzątać własną miejscowość.
To kolejna już akcja sprzątania Warzyc przez mieszkańców. Pierwszy raz sprzątali swoją miejscowość 23 marca 2019 r. W sobotę wyruszą o godzinie 10 sprzed Domu Ludowego. Będą zbierać odpady i śmieci wyrzucone do rowów.

Sołtys wsi w porozumieniu z Radą Sołecką, radnymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w Warzycach zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się w akcję. W przypadku deszczu sprzątanie zostanie przeniesione na inny dzień. Worki na śmieci zostaną zapewnione, natomiast uczestnicy powinni zabrać ze sobą rękawiczki ochronne.

- Zapraszamy do licznego udziału w akcji, bo nie jest wstydem po kimś sprzątać, lecz niech się wstydzą ci, co brudzą i śmiecą - podkreśla sołtys Warzyc Edward Owsiak.