Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś nagrodził uczniów w zakończonym roku szkolnym.
Na zakończenie roku szkolnego wójt Gminy Jasło nagrodził uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Nagroda został przyznana najlepszemu uczniowi z każdej klasy, a także dwóm uczniom, którzy osiągnęli znaczące sukcesy naukowe w konkursach organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Oprócz uczniów z najlepszymi wynikami w nauce, nagrodę wójta Gminy Jasło otrzymali także dziewczęta i chłopcy, którzy zdobyli znaczące sukcesy w dziedzinie sportu, a także w dziedzinie artystycznej.

Gmina Jasło prowadzi osiem szkół podstawowych. Wakacje rozpoczyna 807 uczniów, w tym 109 absolwentów klas ósmych, którzy od 1 września br. rozpoczną naukę w szkołach średnich.

Ze względu na pandemię Covid-19 był to nietypowy rok szkolny. Nauka odbywała się w sposób zdalny przy wykorzystaniu technik komunikowania się na odległość. Szkoły podstawowe w Gminie Jasło były dobrze przygotowane i wyposażone do podjęcia tego typu pracy. Dzięki zrealizowanym programom unijnym placówki oświatowe zostały doposażone w nowoczesny sprzęt informatyczny, niezawodne sieci komputerowe, a także liczne pomoce dydaktyczne. Działania te znacznie ułatwiły nauczycielom i uczniom realizację kształcenia w formie e-lekcji.