Dzisiaj, 30 kwietnia (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle przy ul. Rynek 18, (III piętro), odbędzie się XLIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Jaśle w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Robert Snoch zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok.
5. Zamknięcie obrad.