Bardzo symboliczny charakter miały tegoroczne obchody w Jaśle 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Ze względu na epidemię nie było zorganizowanych formalnie obchodów.

Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Po mszy świętej odprawionej w jasielskiej farze, kwiaty przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza złożyli m.in. senator Alicja Zając, w imieniu posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy -Kamila Cholewiak- Kiczek, w imieniu Zarządu Powiatu Jasielskiego Jan Muzyka oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” - Kazimierz Poniatowski, Jan Hap i Jan Szkałuba, burmistrz Jasła Ryszard Pabian i przewodniczący Rady Miejskiej w Jaśle Henryk Rak.

Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Kwiaty i wieńce złożono także przed tablicą upamiętniającą 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz pomnikiem Tadeusza Kościuszki.