Wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie piłkarskim 2020/21 mecze będą rozgrywane bez udziału publiczności z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie ogłosił zalecenia dla organizatorów współzawodnictwa sportowego. Mecze mają być organizowane bez udziału publiczności. Należy ograniczyć korzystanie z szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej, przestrzeni wspólnych, a promować i stosować zasady prewencyjne, czyli częste mycie lub dezynfekowanie rąk, zachowanie dystansu 2 m i wietrzenie pomieszczeń, stosowanie etykiety kichania – przysłaniać usta łokciem oraz unikania dotykania oczu i ust.

Tam, gdzie jest to możliwe, należy zostawiać otwarte drzwi, aby ograniczyć dotykanie klamek. Miejsca parkingowe należy wyznaczyć tak, żeby minimalizować kontakt fizyczny osób przyjeżdżających do klubu.

Organizator jest zobowiązany do zapewnienia środków do dezynfekcji przy wejściu na stadion i przy każdym wejściu do budynku.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe wytyczne.

Zalecenia dla organizatorów współzawodnictwa sportowego
1.Ogólne

Wydarzenia są organizowane BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI.

Należy ograniczyć korzystanie z szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej, przestrzeni wspólnych.

Promować i stosować zasady prewencyjne:

• częste mycie lub dezynfekowanie rąk,

• zachowanie dystansu 2 m i wietrzenie pomieszczeń,

• stosowanie etykiety kichania – przysłaniać usta łokciem,

• unikania dotykania oczu i ust.

Tam, gdzie jest to możliwe, zachować otwarte ciągi komunikacyjne, np. zachować otwarte drzwi, aby ograniczyć dotykanie klamek.

Miejsca parkingowe wyznaczyć tak, żeby minimalizować kontakt fizyczny osób przyjeżdżających na teren klubu.

Organizator jest zobowiązany do zapewnienia środków do dezynfekcji przy wejściu na stadion i przy każdym wejściu do budynku.

Organizator wydarzenia sportowego powinien:
1)WERYFIKOWAĆ LICZBĘ OSÓB

• lista powinna zawierać wszystkie osoby, które wchodzą na obiekt.

• obsługa meczowa powinna być wyposażona w podstawowe środki ochrony osobistej przez klub rozgrywający mecz domowy.

• w czasie wydarzenia powinny zostać wydzielone strefy komunikacyjne dla zespołów.

2)DEZYNFEKOWAĆ SZATNIE I WĘZŁY SANITARNE

Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym obecność gospodarza obiektu w szatni powinna być w jak największym stopniu ograniczona.

• Zawsze należy nosić rękawice i mieć zasłonięte nos i usta.

• Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość tego obszaru, który należy dezynfekować przy każdym użyciu.

3)ZAPEWNIĆ ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI RĄK I SPRZĘTU SPORTOWEGO

Organizacja współzawodnictwa sportowego

Przy wejściu na obiekt uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

1)Korzystanie z szatni - zawodnicy

Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym zaleca się z niej korzystać, tylko jeżeli jest to niezbędne. Zaleca się, aby zawodnicy przyjechali na mecz przebrani, a bezpośrednio po nim udali się do domu, unikając gromadzenia się na terenie obiektu. Na terenie szatni mogą przebywać jedynie zawodnicy, trener i kierownik drużyny. Jeżeli to możliwe powinni oni zachowywać dystans.

2)Korzystanie z szatni - sędziowie

Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym zaleca się z niej korzystać, tylko jeżeli jest to niezbędne. Zaleca się, aby sędziowie przyjechali na mecz przebrani. Na terenie szatni mogą przebywać jedynie sędziowie i kierownicy drużyn. Jeżeli to możliwe powinni oni zachowywać dystans.

Szatnie i węzły sanitarne powinny być zdezynfekowane przed meczem, a węzły sanitarne dodatkowo przed i po przerwie.

3)Korzystanie z budynku klubowego

Korzystanie z budynku klubowego jest zabronione za wyjątkiem korzystania z toalet.

4)Rozgrzewka

Zaleca się, aby drużyny do rozgrzewki używały swoich piłek. Piłki meczowe powinny być dezynfekowane przed meczem oraz w czasie przerwy.

5)Zawody

Zaleca się, aby zawodnicy i sędziowie nie schodzili w przerwie do szatni.

Należy ograniczyć kontakt pomiędzy uczestnikami wydarzenia (trenerzy, kierownicy przeciwnych drużyn).

Po wydarzeniu należy opuścić obiekt unikając grupowania się.

W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji).