W miniony piątek, 14 maja, oficjalnie otwarto dwa mosty na potoku Bednarka w Cieklinie.
Budowa mostów kosztowała 3 387 844,69 zł. Inwestycja została dofinansowana z subwencji ogólnej budżetu państwa - 1 691 472 zł. Pomoc finansową udzieliła również Gmina Dębowiec.

Jeden z mostów jest usytuowany w ciągu drogi powiatowej Trzcinica – Osobnica – Cieklin, drugi w ciągu drogi powiatowej Cieklin – Wola Cieklińska. Nowe obiekty spełniają parametry normatywne: mają nośność 40 ton, szerokość jezdni to 6 metrów, posiadają również jednostronne chodniki. Dno i skarpy potoku Bednarka zostały umocnione w obrębie mostów koszami siatkowo-kamiennymi i narzutem kamiennym.

Roboty trwały od 9 czerwca do 25 listopada. Wykonawcą było, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o. o. z Gorlic.

Cieklin. Mosty oficjalnie otwarte

Symboliczne wstęgi przecinali starosta powiatowy Adam Pawluś , wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek, sołtys wsi Stanisław Więcek, radny Andrzej Piątkiewicz oraz Piotr Poliwka, przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec Teresa Pachana.

Cieklin. Mosty oficjalnie otwarte

W symbolicznym oddaniu mostów uczestniczyli także radni powiatowi i pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle, przedstawiciele firmy „GODROM” sp. z o.o.

Cieklin. Mosty oficjalnie otwarte

Poświęcili mosty proboszcz parafii w Cieklinie ksiądz Marek Marchut wraz z księdzem prałatem Franciszkiem Motyką.