Od 19 maja do 2 czerwca br. zamknięty zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 993 Pielgrzymka - Nowy Żmigród.
Droga wojewódzka 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla jest modernizowana.

Od 19 maja do 2 czerwca zamknięty zostanie dla ruchu odcinek od mostu na potoku Pachniączka w Pielgrzymce do mostu na rzece Wisłoce w Nowym Żmigrodzie.