W wyniku nawałnic i powodzi wiele dróg w powiecie jasielskim zostało zniszczonych.
Starostwo Powiatowe w Jaśle ostrzega o zagrożeniach na poszczególnych odcinkach dróg uszkodzonych w wyniku nawałnic, które 27 czerwca przeszły nad regionem.

Szczególną ostrożność kierowcy powinni zachować na następujących drogach powiatu jasielskiego.

Droga 1832R Bączal - Skołyszyn - w Bączalu Dolny została zniszczona nawierzchnia drogi wraz z oberwaniem pobocza. Na całej długości występują osuwające się przeciwskarpy. Zostało również zniszczone odwodnienie wykonane z korytek betonowych.

Doszło do oberwania korony drogi w ciągu ul. Mickiewicza na osiedlu Bryły w Jaśle. Postał także ubytek w koronie drogi w ciągu ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat. Na tym odcinku są rozmyte pobocza wraz z koroną drogi w obrębie mostu w Dąbrówce.

Droga nr 1844R Niepla - Przybówka. Nastąpiło oberwanie korony drogi wraz z poboczami w obrębie przepustu w Niepli (obecnie prace nad likwidacją szkód dobiegają końca).


Droga nr 1860R Trzcinica - Jareniówka. Na odcinku są oberwane skarpy drogowe, zostało rozmyte odwodnienie drogi wraz z jej nawierzchnią oraz rozmyte chodniki w obrębie mostu, uszkodzony most w Młynówce.


Droga 1827R Święcany - granica województwa - Szerzyny. Na całej długości drogi występują liczne oberwania skarp wraz z zamuleniem rowów.


Droga krajowa DK-73 - uszkodzona nawierzchnia drogi, osunięte skarpy w rejonie Kowalowy, wymyty chodnik w okolicach Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Droga DK-28 - Trzcinica, Warzyce, Moderówka, Przysieki, Siedliska, Sławęcin, Skołyszyn - uszkodzone pobocze, chodniki i nawierzchnia drogi.

Droga 992 w Jaśle - podmyty nasyp, uszkodzenia na odcinku ul. Lwowska z ul. Piłsudskiego w Jaśle.

W pięciu gminach poważnemu uszkodzeniu uległy drogi gminne bitumiczne i żwirowe. Występują również osuwiska oraz uszkodzone zjazdy prywatne i komunalne. W Jaśle uszkodzonych jest około 70 ulic.


W miejscach, w których doszło do uszkodzeń ustawiane są na bieżąco znaki ostrzegawcze, jednak z powodu rozległych strat warto zachować szczególną ostrożność na wszystkich drogach powiatowych.