Gmina Skołyszyn wyznaczyła miejsca do składowania popowodziowych wielkogabarytowych odpadów.
Popowodziowe, wielkogabarytowe odpady komunalne (meble, lodówki, sprzęt RTV itp.) można składować w następujących miejscach w Przysiekach (parking przy szkole podstawowej), Skołyszynie (parking przy starej remizie), Jabłonicy (parking przy domu ludowym) i Siepietnicy (parking przy przystanku naprzeciw kaplicy).

Natomiast - jak informują władze samorządowe gminy Skołyszyn - drobne, popowodziowe odpady komunalne (obuwie, odzież itp.) będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Należy je wystawiać w czarnych workach.