Zostanie wykonany remont odwodnienia drogi powiatowej Jasło - Łajsce - Zręcin w Wolicy.
Odwodniony zostanie odcinek drogi za skrętem do Domu Ludowego w kierunku baru. Remont zostanie wykonany w ramach zadania własnego powiatu. Gmina Jasło pokryje 50 procent kosztów inwestycji. Wartość całego zadania wynosi 150 tysięcy złotych.