Dzisiaj, 31 maja, oddano do użytku boisko sportowe przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle.
Budowę boiska, które kosztowało 802 066 złotych, rozpoczęto w ubiegłym roku. Prace zostały zakończone 20 maja. Wykonawcą była firma Usługowo-Handlowa OL-BUD z Gorlic. - Dzięki boisku poprawią się warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, i nie tylko, bo korzystać z niego mogą również osoby dorosłe – powiedział podczas otwarcia starosta jasielski Adam Pawluś.

Nowe boisko przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle

Przy Zespole Szkół Budowlanych powstała nowa płyta boiska o wymiarach 62 x 30 m, pokryta nawierzchnią przepuszczalną z wierzchnią warstwą z trawy syntetycznej. Pod płytą wykonano system drenażowy odprowadzający wodę do kanalizacji deszczowej oraz solidną podbudowę, składającą się z warstwy geowłókliny, pospółki, tłucznia, klińca i kamienia zagęszczonego. Boisko wyposażone zostało również w bramki oraz piłkochwyty. Wykonano także oświetlenie i ogrodzenie płyty oraz opaskę z kostki brukowej i chodniki, stanowiące dojścia do obiektu.

Nowe boisko przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle

Członek Zarządu Powiatu w Jaśle Jan Muzyka wyraził nadzieję, iż boisko będzie długo służyć młodzieży szkolnej, pozwalając im rozwijać ich pasje i zamiłowanie do sportu. Natomiast senator Alicja Zając podkreśliła, że inwestycja ta nie powstałaby bez zaangażowania zarządu powiatu.