Od dzisiaj (2 lipca) Urząd Miasta w Jaśle wydaje preparat - chloraminę T do dezynfekcji zalanych podczas powodzi powierzchni użytkowych.
Jak informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle Agata Koba, po odbiór środka do dezynfekcji mieszkańcy Jasła mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, w godzinach 9.00 - 14.00 (przy wejściu od strony ul. Jana Pawła II).

Do wydania preparatu konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości.