Wodę i środki czystości dla powodzian można przynosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie.
Butelkowaną wodę pitną i środki czystości dla mieszkańców Gminy Skołyszyn, którzy ucierpieli w skutek powodzi, można od 1 lipca dostarczać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie.

Dary przyjmowane są w godzinach pracy GOPS.

Władze samorządowe gminy Skołyszyn zachęcają do pomocy i dzielenia się dobrem.