Zostaną przebudowane skrzyżowania ulicy Chopina z ulicami Kraszewskiego i Ujejskiego w Jaśle.
Początkiem 2020 roku Miasto Jasło przejęło od Starostwa Powiatowego pod swój zarząd ulicę Chopina.

Ze względu na liczbę kolizji samochodowych na dwóch skrzyżowaniach ulicy Chopina z ulicami Kraszewskiego i Ujejskiego, zdecydowano o ich przebudowie.
Skrzyżowanie ulic Chopina z Ujejskiego w Jaśle. Fot. Bogdan Hućko


Na ten cel Rada Miejska w Jaśle podczas XXX sesji 22 czerwca przeznaczyła 150 tysięcy złotych.