Podczas ostatniej XLIV sesji Rady Miejskiej Jasła, radni podjęli uchwałę o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Gamrat.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została wszczęta z inicjatywy Zakładu Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. oraz Gamrat SA w Jaśle z uwagi na planowane działania inwestycyjne.

Umożliwi ona między innymi prowadzenie działalności gospodarczej poszczególnych firm znajdujących się na tym terenie oraz pozwoli na skomunikowanie zakładów poprzez planowaną budowę nowej drogi dojazdowej.